הרשאות לפעולות

 • רשימת הפרויקטים
 • ניהול מסמכים לסיכום
 • מחירונים וספריות
 • נתוני תשתית
 • עיון בדוחות
 • הוספה לדוחות
 • יצוא נתונים
 • קישור להנהח
 • תמחיר וניהול הביצוע
 • בקרה כספית
 • הגדרות בקרה
 • תקציב עבודות שנתי
 • תקציב ביצוע עבודה
 • ניהול תשלומים
 • ניהול משאבים
 • ניהול הזמנות
 • שינוי סטטוס הזמנה
 • עדכון הזמנות מאושרות או סגורות
 • אישור ונעילת חשבונות מרכזים
 • עדכון ח-ן מרכז מאושר
 • חוזים לביצוע עבודה
 • עדכון חוזה נעול
 • אישור ונעילת חשבון ביצוע
 • פתיחת חשבון ביצוע נעול
 • חשבונות ביצוע וקבלני משנה
 • כתב כמויות
 • חישוב כמויות
 • מכרזים והשוואה
 • הסכמי מסגרת
 • עבודות עפר
 • תחזוקת מסד הנתונים
 • רשימות פנימיות
 • אתחול מאפייני מערכת
Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *