הגדרת חשבון ביצוע להזמנת העבודה

כדי להגדיר חשבון ולהזין נתוני ביצוע בהזמנת עבודה יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך “קבצי בנארית לעבודה” לסמן את הזמנת העבודה שבה רוצים להגדיר את החשבון:

01

2. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חשבונות”:

02

3. ברשימת החשבונות מתווספת שורה של חשבון חדש, ובשדה “מספר חשבון” מופיע אוטומטית המספר 1:

03

ללחוץ על Enter כדי להתקדם לשדה הבא.

4. הסמן עובר לשדה “חודש ביצוע”. בנארית מוסיפה אוטומטית את החודש הנוכחי בתור חודש הביצוע. ניתן להקליד ידנית חודש אחר אם החשבון הוא בגין עבודה שלא בוצעה בחודש הנוכחי:

3010

ללחוץ על Enter כדי להתקדם לשדה הבא.

5. הסמן עובר לשדה “תאריך מדד”.
בשדה “תאריך מדד” יש להקליד את החודש שאת ערך המדד שלו רוצים לקבוע בחשבון. ברירת המחדל נקבעת בהתאם לתנאי החוזה של הסכם המסגרת (בלשונית של “שיטת המידוד והנחות היקף”)

05

שימו לב: בחוזה שלא כולל התייקרות הסמן ידלג על השדה “תאריך מדד”. במידה ונבחרה שיטת מידוד”קבוע לכל חשבונות העבודה לפי תאריך ההזמנה”, לא ניתן יהי לשנות את תאריך המדד.

הערה: כאשר מקלידים בשדה “תאריך מדד” את התאריך שאת הערך שלו אנחנו רוצים לקבוע בחשבון, בנארית מעדכנת באופן אוטומטי את ערך המדד הרלוונטי מתוך טבלת המדדים של התוכנה. אם טבלת המדדים של בנארית לא מעודכנת, תקפוץ חלונית שמתריעה על כך שחסר ערך מדד. אם זה קורה יש לעדכן את טבלת המדדים של בנארית בהתאם להסבר הזה.

לאחר הקלדת תאריך המדד ללחוץ על Enter כדי להתקדם לשדה הבא.

6. בשדה “סוג ח-ן” בנארית קובעת אוטומטית את סוג החשבון כ”חלקי”, ובשדה “סטטוס הח-ן” את סטטוס החשבון כ”בהכנה”, והסמן עובר לשדה “הערות”:

06

7. כעת, לאחר שהגדרנו ברשימת החשבונות את השורה של החשבון החדש, אנחנו עוברים להקלדת נתוני הביצוע בסעיפי העבודה של ההזמנה. יש ללחוץ למעלה על הכפתור “ביצוע”:

07

8. נפתח מסך שמציג את הפרקים של סעיפי העבודה:

08

9. יש להיכנס לפרק הרלוונטי בלחיצה כפולה, ולאחר מכן אל תת-הפרק הרלוונטי שוב בלחיצה כפולה על מנת להגיע אל רמת הסעיפים. כאשר נגיע אל רמת הסעיפים נראה את התצוגה הבאה:

09

במסך הזה ניתן להקליד את כמויות הביצוע בכל סעיף שבו בוצעה עבודה.

10. ברירת המחדל של התוכנה היא הקלדה בעמודת הכמות המצטברת. שימו לב שבסרגל הכלים הכפתור “כ.מצטברת” לחוץ, והסמן נמצא בעמודה של הכמות המצטברת:

10

הערה: במידה ונקבע בחוזה שאופן ההתקשרות הוא על ידי חשבונות  לא מצטברים, העמודה לעדכון כמויות הביצוע היא לפי כמות נוכחית:

321

11. תוך כדי ביצוע הפרויקט, ייתכן שתרצו להקליד כמויות ביצוע נוכחיות ולא מצטברות. כדי להקליד כמויות נוכחיות יש ללחוץ למעלה בסרגל הכלים על הכפתור “כ.נוכחית”:

11

12. לאחר שלוחצים על הכפתור “כ.נוכחית”, נפתחת להקלדה העמודה כמות נוכחית:

12

שימו לב, כאשר מקלידים בסעיפי העבודה כמויות נוכחיות, התוכנה סוכמת אוטומטית את הכמות הנוכחית עם הכמות המצטברת הקודמת, ומכניסה את התוצאה לעמודת הכמות המצטברת של החשבון הזה.
למשל, אם בסעיף הכמות המצטברת הקודמת היא 30, והוקלדה כמות נוכחית של 20, התוכנה תציג אוטומטית 50 בעמודה של הכמות המצטברת.

13. לעתים, יש צורך לדרוש אחוז תשלום שהוא קטן מ-100% בגין הכמות שבוצעה. למשל, בסעיף של התקנת דלתות, כאשר בוצעה התחלת עבודה ב-20 יחידות, אך העבודה טרם הושלמה לגבי אותן 20 יחידות והקבלן לא דורש בגין הכמות שבוצעה את מלוא ה-100% ממחיר היחידה בסעיף אלא אחוז תשלום קטן יותר. במקרה כזה נפעיל את המצב של הקלדת אחוז תשלום לצד הכמות המצטברת. כדי להקליד אחוז תשלום יש ללחוץ למעלה בסרגל הכלים על הכפתור “%+מצטברת”:

13

14. כאשר לוחצים על הכפתור “%+מצטברת” נפתחת להקלדה העמודה של אחוז התשלום לצד העמודה של הכמות המצטברת:

14

15. על מנת להוסיף סעיפים חריגים לחשבון, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. על מנת להוסיף סעיף חריג לחשבון מתוך הסכם המסגרת, יש ללחוץ על כפתור “חריגים” מהמסך של כמויות הביצוע:

5005

2. יפתח מסך מסך העתקות (מתוך הסכם המסגרת):

5006

3. יש להעתיק את הסעיפים הרצויים, לפי ההנחיות של העתקת סעיפים מהסכם המסגרת.

4. כעת יש להוסיף כמויות ביצוע לסעיפעים החריגים:

5007

שימו לב, סעיפים חריגים בחשבון שהועתקו מההסכם, ישארו בפרקים שנוצרו תחת סעיף חריג.

5. על מנת להוסיף סעיף חריג לחשבון מסוים שלא קיים בהסכם המסגרת, יש ללחוץ בתפריט העליון על  “חריגים”, ואז לבחור “הוספת סעיף חריג שאינו מההסכם כחריג בח-ן”, מהמסך של כמויות הביצוע:

5008

6. מתקבל המסך הבא, שבו ניתן להקליד את פרטי הסעיף החריג, כולל כמות הביצוע לחשבון זה:

5009

שימו לב: סעיפים חריגים שלא מההסכם, יועברו באופן אוטומטי לפרקים כפי שהוגדרו בהגדרות בקרה של סעיפים חריגים (נדרשות הרשאות לניהול ההגדרות)

16. לאחר שסיימנו להקליד את נתוני הביצוע בסעיפי העבודה, יש לחזור למסך של רשימת החשבונות באמצעות לחיצה על הכפתור “כל החשבונות” למעלה בסרגל הכלים:

15

17. נפתח המסך של רשימת החשבונות. לצד השורה של החשבון שבו הקלדנו את נתוני הביצוע תופיע כוכבית אדומה, המתריעה על כך שהחשבון אינו מעודכן:

16

18. כדי לעדכן את החשבון יש לבצע פעולה של חישוב החשבון. ללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “חישוב חשבון”:

17

19. מופיעה הודעה על כך שהחשבון יחושב מחדש. ללחוץ על “אישור”:

18

20. כדי לראות את הריכוז של החשבון, ללחוץ למעלה בסרגל הכלים על הכפתור “סיכומים”:

19

 

שלב הבא: הפקת דוחות

חזרה לתוכן העיניינים

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *