הגדרות בקרה של סעיפים חריגים

לאחר שמבצעים בתוכנה את הפעולה של חתימת הסכם המסגרת, לא ניתן להוסיף להסכם המסגרת סעיפים חדשים. עם זאת, בנארית מאפשרת הוספת סעיפים חריגים להזמנות עבודה, הן לכתב הכמויות של הזמנת העבודה בעת יצירתה והן לחשבון של הזמנת העבודה בשלב הביצוע שלה.

נסביר כאן איך מנהלן המערכת יכול לשלוט באפשרויות השונות של הוספת סעיפים חריגים להזמנות עבודה.

1. במסך הראשי של בנארית להיכנס למעלה לתפריט “בקרה כספית” > לבחור “הגדרות הבקרה” > “בקרת חריגים בעבודה” > ואז ללחוץ על “בהזמנות עבודה להסכם המסגרת”:

harshaot011

2. נפתח המסך “בקרת חריגים בהזמנות עבודה להסכם המסגרת”:

05

נגדיר את הבקרה על הסעיפים החריגים לפי ההסבר הבא:

2.1 חריגים בהזמנת עבודה
במקטע הראשון שכותרתו “חריגים בהזמנות עבודה” נגדיר האם ניתן להוסיף סעיפים חריגים להזמנות עבודה, והאם יש להגביל את הוספתם לפרקים ספציפיים.

8001

הפרמטר “בהזמנה ניתן לעדכן סימון חוזה או חריגים”:
אם הפרמטר הזה מסומן, זה מאפשר למשתמש לשנות סימון של סעיף חוזה בהזמנת העבודה לסעיף חריג ולהיפך, כלומר לשנות סעיף חריג לסעיף חוזה. כדי למנוע מהמשתמש לשנות את סימון הסעיף מחוזה לחריג ולהיפך, מומלץ לנקות את תיבת הסימון של הפרמטר הזה, כפי שמוצג בצילום המסך לעיל.

– הפרמטר “מותר להוסיף להזמנת עבודה סעיפים חריגים שאינם בהסכם”:
כדי לאפשר למשתמש שיוצר הזמנות עבודה להוסיף לכתב הכמויות הכמויות של הזמנת העבודה סעיפים חריגים שאינם קיימים בהסכם המסגרת, יש לסמן V בפרמטר הזה.

– הפרמטר “סעיפים חריגים שאינם בהסכם יתווספו רק לפרקים המסומנים”:
כדי להבטיח שסעיפים חריגים שלא קיימים בהסכם המסגרת יתווספו רק לפרקים מסויימים ולא יופיעו בפרקים אחרים של הזמנת העבודה, יש לסמן V בפרמטר הזה. אם לא מסמנים את הפרמטר הזה, משמעות הדבר היא שהמשתמש יוכל לבחור באופן חופשי לאיזה פרקים להוסיף את הסעיפים החריגים.

2.2 חריגים שאינם סעיפים בהסכם
במקטע השני שכותרתו “חריגים שאינם סעיפים בהסכם” נגדיר את מספרי הפרקים הספציפיים שרק אליהם מותר להוסיף את הסעיפים החריגים. אפשרות זו זמינה רק אם סימנו קודם V בפרמטר “סעיפים חריגים שאינם בהסכם יתווספו רק לפרקים המסומנים”.

06

– הפרמטר “בשלב בניית ההזמנה – יתווספו רק לפרק”:
בפרמטר הזה יש לציין את מספר הפרק שרק אליו מותר להוסיף סעיפים חריגים בשלב של יצירת הזמנת העבודה. בדוגמה שבצילום המסך הנ”ל קבענו שסעיפים חריגים שאנחנו מוסיפים בשלב יצירת הזמנת העבודה יתווספו רק לפרק 97.

– הפרמטר “בשלב ביצוע בחשבון – יתווספו רק לפרק”:
בפרמטר הזה יש לציין את מספר הפרק שרק אליו מותר להוסיף סעיפים חריגים בשלב החשבון. בדוגמה שבצילום המסך הנ”ל קבענו שסעיפים חריגים שאנחנו מוסיפים בשלב החשבון יתווספו רק לפרק 99.

שימו לב: אם בשלב החשבון של הזמנת העבודה מוסיפים לה סעיפים חריגים שכבר קיימים בהסכם המסגרת (על ידי פעולת העתקה), הם מועתקים עם המספרים המקוריים שלהם ונכנסים אל הפרק שאליו הם שייכים לפי מספר הסעיף.

2.3. סימון חריגים
במקטע השלישי שכותרתו “סימון חריגים” ניתן להגדיר את החיווי שיוצג בדוחות לסוגים השונים של הסעיפים החריגים.

07

– הפרמטר “סעיפים מההסכם שנוספו כחריגים בח-ן יסומנו ח”:
בפרמטר הזה יש לציין את החיווי שרוצים להציג בדוח לגבי סעיפים חריגים שהועתקו לחשבון מהסכם המסגרת. בדוגמה שבצילום המסך הנ”ל קבענו שכל סעיף חריג שהוסף לחשבון על ידי העתקתו מהסכם המסגרת יקבל בדוח סימון “ח98”.

– הפרמטר “לא מההסכם ונוספו בבניית ההזמנה יסומנו ח”:
בפרמטר הזה יש לציין את החיווי שרוצים להציג בדוח לגבי סעיפים חריגים שלא היו קיימים בהסכם ושהמשתמש הוסיף אותם להזמנת העבודה בעת יצירתה. בדוגמה שבצילום המסך הנ”ל קבענו שכל סעיף חריג שלא היה קיים בהסכם ושהוסף להזמנת העבודה בעת יצירתה יקבל בדוח סימון “ח97”.

– הפרמטר “לא מההסכם ונוספו כחריגים בחשבון יסומנו ח”:
בפרמטר הזה יש לציין את החיווי שרוצים להציג בדוח לגבי סעיפים חריגים שלא היו קיימים בהסכם ושהמשתמש הוסיף אותם לחשבון בשלב הביצוע. בדוגמה שבצילום המסך הנ”ל קבענו שכל סעיף חריג שלא היה קיים בהסכם ושהוסף לחשבון בשלב הביצוע יקבל בדוח סימון “ח97”.

כדי לראות בדוחות את הסימון שהגדרנו כאן, יש להוסיף לדוחות את עמודת “מצב”, דרך מחולל הדוחות (הסבר כאן).

לאחר הוספת העמודה “מצב”, ייראה הדוח כך:

08

========================================================================

השלב הקודם: מתן הרשאות למשתמש לפרויקט שהוגדר בו הסכם מסגרת

חזרה לתוכן העניינים של הרשאות משתמשים והגדרות בקרה על סעיפים חריגים

 

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *