תרגיל ליום הדרכה – קבלני משנה

חלק 1 – כתב כמויות וחשבונות

1. הגדרת פרויקט חדש
להגדיר פרויקט חדש:
להקליד זיהוי ותיאור פרויקט לבחירתכם (מומלץ בזיהוי הפרויקט להקליד את שמכם), ולבחור את סוג הפרויקט, השלב, והיזם.
בחלונית “הרשאות לפרויקט” להשאיר את סימוני ההרשאות כמות שהם וללחוץ על “אישור”.
איך מגדירים פרויקט חדש? להסבר לחצו כאן

2. יצירת קובץ כתב כמויות חדש
בתוך הפרויקט החדש, ליצור קובץ כתב כמויות חדש:
להקליד זיהוי ותיאור לקובץ לבחירתכם.
הסטטוס של הקובץ צריך להיות “תקף”.
שיטת המספור של כתב הכמויות: 2 ספרות לפרק, ספרה אחת לתת-פרק ו-3 ספרות לסעיף.
במסך “נתוני העבודה” להגדיר מזמין, אתר, קבלן ומפקח לבחירתכם.
להקליד בכתב הכמויות פרק, תת-פרק וסעיפים.

איך יוצרים קובץ כתב כמויות חדש? להסבר לחצו כאן.

חלק 2 – מכרזי משנה + השוואת הצעות

להגדיר כתב כמויות של מכרז משנה על ידי העתקת פרק כלשהו מכתב הכמויות של המכרז הראשי.
לערוך השוואת הצעות בין שלושה קבלני משנה לגבי הסעיפים של מכרז המשנה, לבחור קבלן זוכה, להעביר את המחירים של הקבלן הזוכה אל כתב הכמויות של מכרז המשנה.

חלק 3 – להגדיר את כתב הכמויות של קבלן המשנה הזוכה על ידי העתקת סעיפי מכרז המשנה

1. יצירת קבלן משנה
– תחת קבלני משנה, יש להגדיר קבלן משנה חדש (ניתן גם לבחור מרשימה קיימת).
– עדכון נתוני העבודה: שם העבודה, מזמין, אתר וקבלן. (יש לשייך את הקבלן להיות גם מזמין עבודה – בנתוני תשתית).

2. הקמת כתב כמויות עבור קבלן משנה והעתקת סעיפים
– יש להעתיק את הסעיפים המתאימים מהקבלן הראשי לכתב הכמויות של קבלן המשנה.

3. הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע
– להגדיר חוזה (ללא התייקרות) בין הקבלן הראשי לקבלן המשנה ביחס לכתב הכמויות שהועבר לביצועו של קבלן המשנה.
– במסך נתוני החוזה, לוודא שבשדה “היקף החוזה”, מופיע סכום שזהה לריכוז של כתב הכמויות שהוגדר מול קבלן המשנה.
– נגדיר חשבון ביצוע, חשבון מס’ 1, לקבלן המשנה, ולהזין בסעיף 01.1.010 אתכמויות הביצוע.
– במסך החשבונות של קבלן המשנה, לבדוק באמצעות כפתור הסיכומים (הכפתור עם סימן הסיגמא) מהו הסכום המצטבר של חשבון מס’ 1 (ללא מע”מ).

חלק 4 – להגדיר לקבלן הראשי חוזה וחשבון ביצוע, ולהעביר את כמויות הביצוע מקבלני המשנה אל הקבלן הראשי.

1. הגדרת חוזה – נתוני חוזה כלליים
בקובץ שבו הקלדת את סעיפי עבודות הבניה, יש להגדיר חוזה עם הפרמטרים הבאים:
– לבחור חוזה של חשבונות מצטברים.
– לבחור חוזה לא כולל התייקרות.

איך מגדירים חוזה? להסבר לחצו כאן.

2. הגדרת חשבון של קבלן ראשי
– להגדיר את חשבון מס’ 1, ובו את חודש הביצוע.

איך מגדירים חשבון? להסבר לחצו כאן.

3. העברת כמויות מקבלן משנה לקבלן ראשי וחישוב חשבון מחדש
– באמצעות הפקודה “העברת כמויות” יש להעביר את כמויות הביצוע מחשבון מס’ 1 של קבלן המשנה לחשבון מס’ 1 של הקבלן הראשי.
– לאחר השלמת העברת הכמויות, להיכנס אל חשבון מס’ 1 של הקבלן הראשי ולוודא שהכמות אכן עברה אל החשבון הראשי.
– בעקבות העברת כמויות הביצוע מהחשבון של קבלן המשנה לחשבון של הקבלן הראשי, הסכום של חשבון מס’ 1 התעדכן. במסך החשבונות לעמוד על חשבון מס’ 1 וללחוץ על הכפתור “חישוב חשבון”.
– ללחוץ על כפתור הסיכומים ולבדוק מהו הסכום המצטבר המעודכן (ללא מע”מ) בחשבון מס’ 1 של הקבלן הראשי.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *