מכרזים בענן – סוגי המכרזים וההבדלים ביניהם

במערכת “מכרזים בענן” של בנארית ניתן להפיק מספר סוגי מכרזים. לכל מכרז המאפיינים היחודיים לו מבחינת האפשרויות בתוכנה, לכן יש חשיבות לבחור את סוג המכרז הנכון כאשר מגדירים מכרז חדש.

אלה סוגי המכרזים שניתן להגדיר:

מכרז סגור

 • מכרז סגור הוא מכרז שמפיק המכרז לא מפרסם באופן פומבי.
 • מפיק המכרז קובע מיהם הקבלנים המשתתפים במכרז.

מכרז פומבי פתוח

 • מכרז פומבי פתוח הוא מכרז שמפיק המכרז מפרסם באופן פומבי.
 • ניתן לפרסם את פרטי הכניסה הפומביים למכרז.
 • הקבלנים נרשמים בעצמם למכרז ומקבלים פרטי כניסה אישיים.
 • מפיק המכרז יכול גם לרשום בעצמו קבלנים כמשתתפים במכרז.

מכרז פומבי מבוקר

 • מכרז פומבי מבוקר הוא מכרז שמפיק המכרז מפרסם באופן פומבי.
 • הקבלנים אינם יכולים להירשם בעצמם.
 • רק מפיק המכרז יכול לרשום קבלנים כמשתתפים במכרז.
 • זה מאפשר להוסיף קבלנים רק לאחר ששילמו דמי השתתפות במכרז.

מכרז פרטי

 • מכרז פרטי הוא מכרז שאינו כפוף להוראות חוק חובת מכרזים.
 • מפיק המכרז קובע מיהם הקבלנים המשתתפים במכרז.
 • מפיק המכרז יכול לעיין בהצעות הקבלנים מיד עם שיגורן.
 • מפיק המכרז יכול לסיים את המכרז בכל עת.

מאפיינים נוספים שיש להביא בחשבון בעת הגדרת המכרז:

 • תאריך ושעת הפתיחה – במכרז סגור, במכרז פומבי פתוח ובמכרז פומבי מבוקר, יש להגדיר תאריך ושעת פתיחה כאשר יוצרים מכרז חדש. מפיק המכרז יוכל לעיין בהצעות הקבלנים רק בהגיע תאריך ושעת הפתיחה.
 • מסמכים נלווים למכרז – בכל סוגי המכרזים ניתן לצרף למכרז מסמכים נלווים לעיון הקבלנים המשתתפים.   
 • הגדרת רשימת מסמכים נדרשים – בכל סוגי המכרזים ניתן להגדיר רשימה של מסמכים נדרשים, שהקבלנים המשתתפים יהיו חייבים לצרף כדי לשגר את הצעת המחיר שלהם.   
 • הבהרות למכרז – בכל סוגי המכרזים ניתן להגדיר פורום של שאלות ותשובות כדי לאפשר לקבלנים לשאול שאלות בנוגע למכרז, ולצפות בתשובות ובהבהרות של מפיק המכרז.   
 • ועדת מכרזים – במכרז סגור, במכרז פומבי פתוח ובמכרז פומבי מבוקר ניתן להגדיר שפתיחת הצעות הקבלנים כפופה להזנת סיסמה על ידי חברי ועדת מכרזים.   
 • מכרז רשמי/לא-רשמי – במכרז סגור, במכרז פומבי פתוח ובמכרז פומבי מבוקר ניתן להגדיר אם מדובר במכרז רשמי או לא-רשמי. מכרז רשמי הוא נוקשה יותר:
  • במכרז רשמי לא ניתן לדחות מועד הגשה לקבלן מסוים. כל דחייה במועד האחרון להגשת הצעות חלה על כל הקבלנים המשתתפים.
  • במכרז רשמי, אם הוגדרה רשימה של מסמכים נדרשים, מפיק המכרז חייב תחילה לבדוק את המסמכים הנדרשים ורק אז יתאפשר לו לפתוח את הצעות הקבלנים.
  • במכרז סגור ובמכרז פומבי מבוקר, אם המכרז הוגדר כמכרז לא-רשמי וכל הקבלנים המשתתפים כבר שיגרו את הצעותיהם, מפיק המכרז יכול להקדים את מועד ההגשה כדי לעיין בהצעות הקבלנים.   
 • מחירים להקלדה/נעולים – במכרז סגור, במכרז פומבי ובמכרז פומבי מבוקר ניתן להגדיר אם המחירים בכתב הכמויות יהיו להקלדה על ידי הקבלנים המשתתפים או נעולים על ידי מפיק המכרז, ואז התחרות בין הקבלנים היא על גובה ההנחה.  
 • הנחות להקלדה/נעולות – כנ”ל לגבי הנחות.

שינויים לאחר פתיחת המכרז להגשת הצעות:

 • בכל סוגי המכרזים יכול מפיק המכרז לבצע שינויים גם לאחר פתיחת המכרז להגשת הצעות על ידי הקבלנים.
 • ניתן לערוך שינויים בסעיפי המכרז, במסמכים הנלווים, ברשימת המסמכים הנדרשים, ובמועד האחרון להגשת הצעות.
 • הודעות על השינויים נשלחות אוטומטית לקבלנים המשתתפים.
 • כאמור, במכרז לא-רשמי, ניתן להגדיר מועד הגשה מיוחד לקבלן מבלי לעדכן את יתר הקבלנים.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *