כתב כמויות (קטגוריה ראשית)

 • כתב כמויות וחשבונות – התחלה מהירה

 • כתב כמויות וחשבונות – קורס וידאו למשתמשים חדשים

 • כתב כמויות וחשבונות – הסבר תמציתי

 • איך מגדירים פרויקט חדש?

 • איך יוצרים כתב כמויות חדש?

 • איתור מחירים של סעיפי עבודה במאגר המחירים של בנארית

 • עריכת כתב כמויות – כפתור המצבים: עיון בלבד, עדכון, הוספה

 • התקנת בנארית פרו עם מסד נתונים אחד מרכזי לכל המשתמשים

 • למה כדאי לייצא קבצי השוואת הצעות למאגר המחירים של בנארית?

 • העתקת סעיפים מקובץ אחר (או מאותו קובץ)

 • בחירת מדפסת אישית

 • ספריית סעיפים ארגונית כמקור להעתקת סעיפים

 • העתקת סעיפים מספריית סעיפים ארגונית

 • הוספת סעיף הערה בכתב הכמויות

 • הקלדת כמויות מוגשות ומאושרות והפקת דוח מוגש מול מאושר

 • הפקת דוח של כתב כמויות

 • שחזור מסד נתונים

 • הסבת קבצים מבנארית 10 לבנארית פרו

 • הפקת דוח לקובץ PDF

 • הדפסת לוגו גרפי בדוח כתב כמויות או חשבון

 • הגדרת לוגו גרפי להדפסה בדוחות

 • איך יוצרים מסמך מבוסס קטלוג מע”צ

 • איך יוצרים מסמך מבוסס קטלוג משהב”ט?

 • העתקת סעיפים מקובץ מבוסס קטלוג לקובץ אחר מבוסס קטלוג

 • יבוא קובץ אקסל עם מספרים קטלוגיים של מע”צ או משהב”ט

 • שכפול קובץ

 • שינוי מספור הסעיפים – קביעת שיטת מספור שונה לכתב הכמויות

 • איך מוסיפים מבנים לכתב כמויות?

 • יצוא כתב כמויות לאקסל דרך תוכנת התמחיר

 • מספור מחדש של סעיפים

 • כתב כמויות פאושלי וחשבון פאושלי בבנארית פרו

 • עריכת כתב כמויות באנגלית בתוכנת בנארית פרו

 • יצוא כתב כמויות מבוסס קטלוג משהב”ט

 • יצוא כתב כמויות מבוסס קטלוג מע”צ

 • איך מגדירים הנחה כללית?

 • מחיקת הנחה כללית – בנארית פרו

 • הגדרת הנחה לפרק או תוספת לפרק בכתב כמויות

 • פעולות מיוחדות במחירים – הגדלת מחירים או הקטנת מחירים בכל העבודה

 • פעולות מיוחדות במחירים – הגדלת מחירים או הקטנת מחירים בפרק מסוים

 • איך משנים את המחירים בכתב הכמויות בצורה גורפת?

 • הגדלה והקטנה של מחירי יחידה בכתב הכמויות – הסבר על הפרשי עיגול

 • הפרשי עיגול

 • הנחת עיגול בדוח של כתב כמויות

 • השוואת כתב כמויות לקטלוג משהב”ט – בנארית פרו

 • סימון סעיפים לא לסיכום

 • יצוא חשבון ממסמך מבוסס קטלוג משהב”ט

 • סעיף כלול במחיר – סימון סעיפים

 • איך מציגים בדוח את תיאור הסעיף המלא

 • כותרות פרטיות בדוח

 • בחירת שם חברה (לוגו)

 • הדפסה דו-צדדית של דוח

 • הפקת דוח מכרז ללא מחירים מתוך כתב כמויות

 • הוספת דוח כתב כמויות/חשבונות

 • הוספה או הסרה של עמודות בדוח – מחולל דוחות

 • דוחות פרטיים/משותפים – כתב כמויות וחשבונות

 • איך להציג בדוח החשבון את עמודת כמות חוזה?

 • מחיקת פרויקט בבנארית פרו

 • גיבוי אוטומטי של בנארית פרו באמצעות Scheduled Tasks

 • ארגון הפרויקטים והקבצים בבנארית פרו ומעבר קל מבנארית 10

 • השוואת כתב כמויות לקטלוג מע”צ – בנארית פרו