כתב כמויות וחשבונות – התחלה מהירה

הגדרת פרויקט חדש

במסך הראשי של בנארית להיכנס לתפריט “פרויקטים” > “קבצי בנארית לעבודה”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_001

נפתח המסך “קבצי בנארית לעבודה” שמציג בחלונית הימנית פרויקטים ובחלונית השמאלית את קבצי הפרויקט.
בסרגל הכפתורים התחתון בחלונית הימנית ללחוץ על “פרויקט חדש”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_002

בחלונית “הגדרת פרויקט חדש” למלא את פרטי הפרויקט ולסיום ללחוץ על “שמירה”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_003

שימו לב: בשדה “יזם” ניתן ללחוץ על כפתור המשקפיים כדי להיכנס לרשימת היזמים, ולהוסיף לרשימה יזם באמצעות כפתור ההוספה (הפלוס) בסרגל הכלים העליון.

הגדרת קובץ חדש

כאשר הפרויקט החדש שיצרנו מסומן, ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על “קובץ חדש”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_004

בחלונית “הגדרת קובץ חדש” למלא את פרטי הקובץ: להקליד זיהוי ותאור לקובץ, לבחור סטטוס (תקף או טיוטה), ותחת “בניית הקובץ ע”י” לבחור את האופן שבו רוצים לבנות את הקובץ. נדגים כאן את האפשרות “הקלדת קובץ חדש” – אפשרות זו מתאימה ליצירת כתב כמויות בהקלדה או בהעתקת סעיפים ממקורות שונים. לסיום ללחוץ על “אישור”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_005

(להסבר על יבוא קבצים מפורמטים שונים לחצו כאן.)

בחלונית “בחירת שיטת המספור” יש להגדיר את שיטת המספור של הקובץ ואת ברירת המחדל לקפיצות בין הסעיפים. אם רוצים שיטת מספור אחרת מזו שהוגדרה כברירת מחדל, יש לבחור “אחר” בשדה “מספור לסעיף”, ללחוץ על ENTER ולהגדיר בחלק השמאלי את שיטת המספור הרצויה. לסיום ללחוץ על “אישור”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_006

במסך “נתוני העבודה” ניתן להגדיר פרטים נוספים על העבודה (אופציונלי):

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_007

שימו לב: לגבי השדות “מזמין”, “אתר”, “קבלן” ו”מפקח” – מתוך השדה ניתן להיכנס לרשימה הרלוונטית ולהוסיף לה שורה באמצעות לחיצה על כפתור ההוספה בסרגל הכפתורים העליון.

לסיום ללחוץ בצד ימין למטה על “אישור”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_008

עריכת כתב הכמויות

נפתח המסך של עריכת כתב הכמויות. ברמה של הפרק להקליד את מספר ושם הפרק וללחוץ על Enter, ברמה של תת-הפרק להקליד את מספר ושם תת-הפרק וללחוץ על Enter, וברמה של הסעיפים להזין מספר סעיף, תיאור סעיף, לבחור יחידת מידה, להקליד כמות ומחיר יחידה (הסה”כ בסעיף מחושב ע”י התוכנה):

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_009

כדי לצאת מרמת הסעיפים לרמה מעל יש ללחוץ על ESC במקלדת או ללחוץ בעכבר על הרמה שרוצים לחזור אליה.

כדי לעבור בין מצבי העריכה השונים (“הוספה”, “עדכון” ו”עיון בלבד”) יש להשתמש בכפתור מצבי העריכה בצד שמאל למעלה:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_010

אם רוצים להוסיף פרק/תת-פרק/סעיף יש לעמוד על הרמה המתאימה ולעבור למצב “הוספה”. אם רוצים לשנות מספר או שם של פרק/תת-פרק/סעיף יש לעבור למצב “עדכון”. אם רוצים להיכנס לתוך פרק או תת-פרק כדי לעיין בתוכן שלו, יש לעבור למצב “עיון בלבד”.

כדי למחוק פרק או תת-פרק יש לעמוד על הפרק/תת-פרק וללחוץ בצד ימין למטה על “מחיקה”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_011

כדי למחוק סעיף יש לעמוד על הסעיף וללחוץ בצד ימין למטה על “מחק סעיף”.

העתקת סעיפים

כדי להעתיק אל כתב הכמויות סעיפים ממקורות שונים, יש ללחוץ בסרגל הכפתורים העליון על “העתקות”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_012

בחלונית “בחירת מקור להעתקה” יש לסמן את המקור שממנו רוצים להעתיק את הסעיפים וללחוץ על “בחירה”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_013

נפתח מסך העתקות. בחלונית השמאלית מוצג המקור שממנו מעתיקים ובחלונית הימנית מוצג כתב הכמויות החדש שאליו מעתיקים. בחלונית השמאלית יש לסמן את הפרק/תת-פרק/סעיף שרוצים להעתיק, ואז ללחוץ בצד ימין למטה על “העתקה”. תוך כדי ההעתקה ניתן לערוך את הסעיף שמעתיקים:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_014

(למידע נוסף: העתקת סעיפים מקובץ אחר, ספריית סעיפים ארגונית).

הפקת דוח כתב כמויות

כדי להפיק דוח של כתב הכמויות, יש ללחוץ בצד שמאל למעלה על הכפתור “דוחות”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_015

במסך “הפקת דוחות” ניתן לבחור להציג את הדוח על המסך, לשלוח אותו להדפסה או ליצור קובץ PDF:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_016

הגדרת חוזה

במסך “קבצי בנארית לעבודה” לסמן את הקובץ שרוצים להגדיר בו חוזה או חשבון ואז ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_017

אם בקובץ טרם הוגדר חוזה, ייפתח מסך הגדרת נתוני החוזה.

בלשונית “כללי” יש להגדיר אם החוזה הוא של חשבונות מצטברים או לא-מצטברים, אם החוזה מחויב במע”מ, ואם החוזה כולל התייקרות. לאחר אישור מופיעות לשוניות נוספות בהן ניתן להגדיר מקדמה ועכבון, וכמו כן למעלה בסרגל הכלים יש כפתור “הפחתות” שבו ניתן להגדיר הפחתות חוזה:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_018

(מידע נוסף: הגדרת חוזה, התייקרות, מקדמה, עכבון, הפחתות.)

הגדרת חשבון ביצוע

מתוך מסך הגדרת החוזה ללחוץ למעלה על הכפתור “כל החשבונות”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_019

במסך החשבונות להגדיר חשבון חדש: יש להקליד את חודש הביצוע ואת תאריך המדד (אם החוזה כולל התייקרות). סוג הח-ן וסטטוס הח-ן יושלמו אוטומטית על ידי בנארית:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_020

כדי להקליד נתוני ביצוע בחשבון יש ללחוץ למעלה על הכפתור “ביצוע”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_021

להיכנס אל רמת הסעיפים, ובכל סעיף שבוצעה בו עבודה להזין את כמות הביצוע:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_022

בסרגל הכפתורים העליון ניתן לבחור בין הזנת כמות מצטברת, נוכחית, או מצטברת  ו-% תשלום:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_026

(מידע נוסף על הגדרת חשבון והזנת נתוני ביצוע.)

הפקת דוח חשבון

במסך החשבונות יש לסמן את החשבון שרוצים להדפיס, וללחוץ למעלה על הכפתור “דוחות”:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_024

במסך “הפקת דוחות” ניתן לבחור בסרגל הכפתורים העליון להציג את הדוח על המסך, לשלוח להדפסה או ליצור קובץ PDF:

ktav_kamuyot_heshbonot_quick_start_025

(מידע נוסף על הפקת דוחות בנארית.)

לקורס המלא על כתב כמויות וחשבונות לחצו כאן.  

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *