author 1 page

ארכיון פוסטים מאת: admin

שכחתי את הסיסמה

אם שכחת את סיסמת הכניסה לרשת בנארית, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. במסך הכניסה לרשת בנארית ללחוץ על הקישור “שכחתי סיסמא”.
  2. נפתחת חלונית “בקשה לאיפוס סיסמה.” יש למלא את השדות “שם מלא / שם כניסה” ו”דואר אלקטרוני”. כתובת הדואר האלקטרוני צריכה להיות זו שרשומה ברשת בנארית. ללחוץ על “שלח”.
  3. תופיע הודעה: “תוך דקות ספורות תישלח הודעה לדואר האלקטרוני”. ללחוץ על “סגור”.
  4. להיכנס לתיבת הדואר האלקטרוני ולהמתין לקבלת ההודעה מרשת בנארית.
  5. בהודעה שמתקבלת מרשת בנארית ללחוץ על הקישור להמשך התהליך.
  6. בדף שנפתח ללחוץ על הקישור “איפוס סיסמא” לצד שם הפרויקט שאליו אתה רוצה להיכנס.
  7. תופיע הודעה: “הסיסמה אופסה בהצלחה, פרטי הכניסה נשלחו אליך בדואר האלקטרוני.”
  8. בדוק שוב את הדואר האלקטרוני שלך. תתקבל הודעה נוספת, עם פרטי הכניסה וסיסמה חדשה שאותה תוכל להחליף עם הכניסה לרשת בנארית.

&nbs

הגדרת מחירי עלות בסעיפי המכרז

את מחירי העלות בסעיפי המכרז ניתן להגדיר באחת הדרכים הבאות:

(1) הקלדת מחירי עלות.

(2) העתקת מחירי עלות מפרויקטים מתומחרים.

(3) העתקת מחירי עלות ממאגר המחירים הממוצעים של בנארית.

(4) ניתוח סעיפי המכרז למרכיבים של חומר, עבודה וכלים (לבעלי רישיון לתוכנת תמחיר).

(5) הפקת מכרזי משנה, עריכת השוואה בין הצעות המחיר של קבלני המשנה, והעברת המחירים של ההצעה הנבחרת אל מחירי העלות של המכרז הראשי.

מילוי הצעת מחיר למכרז בענן דרך תוכנת בנארית בענן

קבלן שמקבל במייל הזמנה להגיש הצעת מחיר למכרז במערכת המכרזים בענן של בנארית והוא לקוח של בנארית בענן יכול לתמחר את סעיפי המכרז בתוכנת בנארית בענן שלו ולאחר מכן להעביר את המחירים הסופיים אל מערכת המכרזים בענן.

תמחור ההצעה בתוכנת בנארית בענן מאפשר לקבלן ליהנות ממגוון כלי תמחור ומבטיח שעותק של הצעת המחיר יישמר בתוכנה שלו.

מילוי הצעת מחיר למכרז בתוכנת בנארית בענן כולל את השלבים הבאים:

א. הגדרת המכרז החדש.

ב. תמחור סעיפי המכרז והעברת המחירים הסופיים מתוכנת בנארית בענן למערכת המכרזים בענן.

ג. שיגור הצעת המחיר מתוך מערכת המכרזים בענן. 

הגדרת מכרז חדש לצורך מילוי הצעת מחיר בבנארית בענן

כדי להגדיר בתוכנת בנארית בענן מכרז חדש לצורך מילוי הצעת מחיר יש לבצע את הפעולות הבאות:

(1) במסך הראשי של בנארית לגשת לתפריט “ניהול מכרזים” > להצביע על “מלוי הצעות מחיר למכרזים” > ולבחור “הצעות פעילות למכרזים בענן”:

(2) נפתח המסך “הצעות פעילות למכרזים בענן”.

ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “מכרז חדש למלוי”:

(3) נפתחת החלונית “מכרז חדש למלוי”.

בחלונית זו על הקבלן להזין את פרטי המכרז שמופיעים במייל ההזמנה שנשלח ממזמין העבודה שהפיק את המכרז. יש למלא את השדות: “זהוי מפיק המכרז”, “זהוי המכרז”, “סיסמת המכרז”, וכן את השדות “קוד משתתף” ו”סיסמא אישית”. הערה: קוד המשתתף והסיסמה האישית לא מופיעים במייל ההזמנה שקיבל הקבלן אם מדובר במכרז פומבי פתוח. במקרה כזה על הקבלן לבצע תחילה הרשמה עצמית למכרז, ואז הוא יקבל למייל את קוד המשתתף והסיסמה האישית.

הנה כך נראית החלונית “מכרז חדש למלוי” לאחר שהוזנו בה הפרטים שמופיעים במייל ההזמנה שקיבל הקבלן:

הערה: השדות “מזמין” ו”הערה” הם אופציונליים.

לאחר מילוי הפרטים בחלונית “מכרז חדש למלוי” יש ללחוץ על “שמירה”:

(4) לאחר לחיצה על “שמירה” תתווסף במסך שורה חדשה של המכרז, והסטטוס של המכרז יהיה “חדש”:

(5) כאשר השורה של המכרז החדש מסומנת, יש ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על הכפתור “כניסה למכרז”:

הערה: הפעולה “כניסה למכרז” מכניסה את המשתמש למערכת המכרזים בענן של בנארית. לאחר אישור תנאי ההשתתפות במכרז ויציאה ממערכת המכרזים בענן של בנארית, יועתקו סעיפי המכרז ממערכת המכרזים בענן אל תוכנת בנארית בענן, על מנת שהמשתמש יוכל לתמחר אותם ולשמור עותק של הצעת המחיר שהגיש למכרז בתוכנה שלו.

(6) לאחר הלחיצה על הכפתור “כניסה למכרז” מתבצעת התחברות למערכת המכרזים בענן של בנארית (יש להמתין מספר שניות להתחברות), ובתום ההתחברות יופיע המסך “הוראות להגשת הצעת המחיר למכרז”.

במסך הזה יש לסמן את תיבת הסימון “אני מאשר שקראתי ואני מסכים להוראות” וללחוץ על “אישור”:

(7) לאחר אישור ההוראות יש לצאת ממערכת המכרזים בענן של בנארית באמצעות לחיצה על כפתור הדלת בצד שמאל למטה:

(8) תופיע הודעה המציגה את המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז ומתריעה על כך שהצעת המחיר עדיין לא שוגרה. יש ללחוץ על “אישור”:

(9) לאחר היציאה ממערכת המכרזים בענן של בנארית, במסך “הצעות פעילות למכרזים בענן”, יש לוודא שהמכרז החדש מסומן וללחוץ בסרגל הכלים העליון על הכפתור “רענון מסך”:

לאשר את ההודעה שמופיעה:

(10) בעקבות רענון המסך משתנה הסטטוס של המכרז ל”בתהליך”:

=========
השלב הבא:
תמחור סעיפי המכרז והעברת המחירים הסופיים מתוכנת בנארית בענן למערכת המכרזים בענן.

מכרזי משנה – בנארית בענן

בתוכנת בנארית בענן, קבלן יכול להגדיר מכרז משנה, להזמין קבלני משנה להציע הצעות מחיר בסעיפי מכרז המשנה, לבחור את ההצעה הטובה ביותר ולהעביר אותה כמחירי עלות לתמחור ההצעה של המכרז הראשי.

להלן הסברים על מכרז המשנה בתוכנת בנארית בענן:

(1) הגדרת מכרז משנה ובחירת קבלני משנה שישתתפו בו כמציעים.

(2) העתקת סעיפים אל מכרז המשנה מתוך המכרז הראשי.

(3) פתיחת מכרז המשנה להגשת הצעות על ידי קבלני המשנה.

(4) השוואה בין ההצעות של קבלני המשנה, בחירת ההצעה הטובה ביותר והעברתה כמחירי עלות לתמחור ההצעה במכרז הראשי.

הגדרת מכרז משנה ובחירת קבלני משנה שישתתפו בו כמציעים

כדי להגדיר מכרז משנה חדש ולבחור את קבלני המשנה המציעים יש לבצע את הפעולות הבאות:

(1) במסך הראשי של בנארית בענן יש להיכנס לתפריט “ניהול מכרזים” > “מלוי הצעות מחיר למכרזים” > “הצעות פעילות למכרזים בענן”:

(2) נפתח המסך “הצעות פעילות למכרזים בענן”.

יש לסמן את השורה של המכרז הראשי שמתוכו רוצים להגדיר מכרז משנה חדש:

שימו לב: אם המכרז הראשי עדיין לא הוגדר, יש להגדיר אותו תחילה בהתאם להסבר הזה.

(3) כאשר השורה של המכרז הראשי מסומנת, יש ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על הכפתור “מכרז משנה חדש”:

(4) נפתחת החלונית “הגדרת פרטי חברה עבור מכרזים”.

יש לוודא שהפרטים שמופיעים בחלונית הם הפרטים הנכונים של מפיק מכרז המשנה וללחוץ על “שמירה”:

(5) נפתחת החלונית “הוספה”.

בחלונית זו יש להגדיר שם וזיהוי ייחודי למכרז המשנה, את המועד האחרון להגשת ההצעות על ידי קבלני המשנה, ואת אחוז המע”מ. לאחר שהוקלדו כל הפרטים הללו יש ללחוץ על “שמירה”:

(6) נפתח המסך “בחירת קבלנים כמציעים במכרז” שמציג את רשימת הקבלנים המוגדרים בתוכנה.

אם מופיעים ברשימה הקבלנים שמפיק מכרז המשנה רוצה להזמין אותם להציע הצעות, יש לסמן V בתיבות הסימון של הקבלנים ואז ללחוץ למטה על “בחירה”:

אם לא מופיע ברשימה קבלן משנה שרוצים להזמין אותו להציע הצעה, יש ללחוץ בסרגל הכלים העליון על כפתור ההוספה:

לאחר לחיצה על כפתור ההוספה, נפתחת שורה חדשה. בשורה הזו יש לבחור “עיסוק” מהרשימה הנפתחת, להקליד את שם הקבלן, את מספר הח.פ שלו, את מספר הטלפון הנייד ואת כתובת האימייל שאליה תישלח ההזמנה להציע הצעה במכרז המשנה:

לאחר הזנת פרטי הקבלן יש ללחוץ בסרגל הכלים העליון על הכפתור “אישור עדכון”:

ואז לסמן V בתיבת הסימון בשורה של הקבלן שהוסף, וללחוץ למטה על “בחירה”:

(7) נפתחת החלונית “פרוט מציעים רשומים” שמציגה את הפרטים של קבלני המשנה שנבחרו כמציעים למכרז המשנה. 

יש ללחוץ למטה על הכפתור “יציאה”:

==================
השלב הבא: העתקת סעיפים אל מכרז המשנה מתוך המכרז הראשי

חזרה אל תוכן העניינים של מכרזי משנה בענן

העתקת סעיפים אל מכרז המשנה מתוך המכרז הראשי

כדי להעתיק סעיפים אל מכרז המשנה מתוך המכרז הראשי יש לבצע את הפעולות הבאות:

(1) במסך “הצעות פעילות למכרזים בענן” יש לוודא שמסומנת השורה של מכרז המשנה, ואז ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על הכפתור “סעיפי מכרז משנה”:

(2) נפתח המסך “סעיפי מכרז משנה” ובקדמת המסך מופיעה חלונית “פרמטרים להעתקה”.
בחלונית זו יש מספר אפשרויות שמתייחסות למצבים שבהם יופיעו התרעות במהלך העתקת הסעיפים לפני ביצוע ההעתקה. כברירת מחדל מסומנת רק האפשרות הראשונה של הצגת התרעה רק כאשר מבוצעת העתקה של קבוצת סעיפים. אם רוצים שתופיע התרעה גם כאשר מעתיקים סעיפים בגרירה וגם כאשר מעתיקים סעיף בודד יש לסמן את האפשרויות האלה. כדי להתקדם לשלב של העתקת הסעיפים יש ללחוץ בחלונית על “אישור ומעבר להעתקה”:

(3) נפתח מסך “סעיפי מכרז משנה” במצב של העתקת סעיפים ממכרז המקור. בחלק השמאלי של המסך מוצגים סעיפי המכרז הראשי. יש לסמן V בתיבת הסימון של כל סעיף שרוצים להעתיק מהמכרז הראשי אל מכרז המשנה ואז ללחוץ בסרגל הכפתורים המרכזי על “ביצוע העתקה”:

שימו לב: אם רוצים להעתיק פרק שלם בבת-אחת, יש ללחוץ בצד שמאל למטה על הכפתור “חתך פרקים”:

נפתחת החלונית “חתך פרקים במכרז המקור”. חלונית זו מאפשרת לבחור את המבנה, הפרק או תת-הפרק שרוצים להעתיק אותו מהמכרז הראשי אל מכרז המשנה:

ברשימה הנפתחת בשדה הרלוונטי יש לסמן את המבנה/פרק/תת-פרק שרוצים להעתיק. אדגים כאן העתקה של פרק עבודות החשמל:

לאחר סימון המבנה/פרק/תת-פרק שרוצים להעתיק יש ללחוץ למטה על “ביצוע”:

כעת, בחלק השמאלי של המסך יוצגו רק הסעיפים של הפרק הנבחר. יש לסמן V בתיבת הסימון הגורפת מעל רשימת הסעיפים:

ולאחר מכן ללחוץ בסרגל הכפתורים המרכזי על הכפתור “ביצוע העתקה”:

לאחר לחיצה על “ביצוע העתקה” יועתקו כל הסעיפים המסומנים מהחלונית השמאלית אל האזור הימני של המסך שמציג את סעיפי מכרז המשנה:

שימו לב: הסעיפים שהועתקו יוסרו מהחלונית השמאלית של סעיפי מכרז המקור, כי סעיף שכבר הועתק מהמכרז הראשי אל מכרז משנה כלשהו לא ניתן להעתיקו שוב.

(4) בתום העתקת הסעיפים יש ללחוץ על כפתור ה-X בפינה הימנית העליונה של המסך “סעיפי מכרז משנה”:

=====================
השלב הבא: פתיחת מכרז המשנה להגשת הצעות על ידי קבלני המשנה

השלב הקודם: הגדרת מכרז משנה ובחירת קבלני משנה שישתתפו בו כמציעים

חזרה אל תוכן העניינים של מכרזי משנה בענן

פתיחת מכרז המשנה להגשת הצעות על ידי קבלני המשנה

לאחר שהוגדר מכרז המשנה, נבחרו קבלני המשנה והועתקו סעיפי מכרז המשנה מתוך המכרז הראשי, יש לאפשר לקבלני המשנה גישה אל מערכת המכרזים בענן של בנארית על מנת שיוכלו להזין את הצעת המחיר שלהם ולשגר אותה.

כדי לפתוח את מכרז המשנה להגשת הצעות על ידי קבלני המשנה יש לבצע את הפעולות הבאות:

(1) במסך “הצעות פעילות למכרזים בענן” לוודא שמסומן מכרז המשנה, ואז ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על הכפתור “מכרז משנה להגשה”:

(2) נפתחת הודעה על כך שהמכרז ייפתח להגשת הצעות. יש ללחוץ על “אישור”:

(3) נפתחת הודעה על כך שהפעולה בוצעה. יש ללחוץ על “אישור”:

(4) עם פתיחת מכרז המשנה להגשת הצעות, התוכנה שולחת אוטומטית הזמנות לקבלני המשנה שנבחרו כמציעים להיכנס למערכת המכרזים בענן של בנארית ולשגר את הצעות המחיר שלהם.

שימו לב שלאחר הפעולה הסטטוס של מכרז המשנה השתנה, והוא כעת “להגשה”:

===========================
השלב הבא: השוואה בין ההצעות של קבלני המשנה, בחירת ההצעה הטובה ביותר והעברתה כמחירי עלות לתמחור ההצעה במכרז הראשי

השלב הקודם: העתקת סעיפים אל מכרז המשנה מתוך המכרז הראשי

חזרה אל תוכן העניינים של מכרזי משנה בענן