חתימת הסכם מסגרת ארגוני

בשלב הקודם הגדרנו את תנאי החוזה של הסכם המסגרת הארגוני. כעת, לאחר שהוגדרו הסעיפים של הסכם המסגרת ותנאי החוזה ניתן לבצע את הפעולה של חתימת ההסכם.

כל עוד לא בוצעה הפעולה של חתימת ההסכם, ניתן לערוך שינויים בסעיפי ההסכם ובתנאי החוזה.

מרגע שמבצעים את הפעולה של חתימת ההסכם, הסכם המסגרת ננעל והופך להיות מוגן מפני שינויים, ומהשלב הזה משתמשים בארגון יכולים לצפות בהסכם המסגרת ולהגדיר מתוכו הזמנות עבודה.

ניתן לבטל את חתימת ההסכם כל עוד אין הזמנות עבודה שנוצרו מתוכו. זה אומר שמרגע שהוגדרה הזמנת העבודה הראשונה מתוך הסכם המסגרת, לא ניתן עוד לבטל את חתימת ההסכם וכתוצאה מכך גם לא ניתן לערוך בו שינויים כלשהם.

לאור כל האמור לעיל, לפני שמבצעים את הפעולה של חתימת ההסכם, מומלץ לבצע הגהה על סעיפי ההסכם ולוודא את תקינות ההגדרות של תנאי החוזה.

כדי לבצע את הפעולה של חתימת ההסכם יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

1. במסך “קבצי בנארית לעבודה” לוודא שהקובץ של הסכם המסגרת מסומן, ואז ללחוץ בצד שמאל
על הכפתור “חוזה כללי/מיוחד”:

heskem-misgeret-hadash-94

2. נפתח המסך “חוזה כללי להסכם המסגרת”.
בצד ימין למטה ללחוץ על “חתימת ההסכם”:

heskem-misgeret-hadash-95

3. מופיעה הודעה על כך שמרגע חתימת ההסכם, משתמשים בארגון יוכלו לצפות בו ולבנות מתוכו הזמנות עבודה, בהתאם להרשאות שייקבעו להם. ללחוץ על “אישור”:

heskem-misgeret-hadash-45

4. לאחר חתימת ההסכם מופיעה למעלה אינדיקציה לכך שהחוזה נעול, ובכפתור מצבי העריכה בצד שמאל למעלה תופיע רק האפשרות “עיון בלבד”:

heskem-misgeret-hadash-46

5. כל עוד לא הוגדרו הזמנות עבודה מתוך הסכם המסגרת, ניתן לבטל את חתימת ההסכם על מנת לאפשר שינויים בסעיפי ההסכם ובהגדרות החוזה.

כדי לבטל את חתימת ההסכם יש ללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “ביטול החתימה”:

heskem-misgeret-hadash-96

תופיע הודעה על כך שביטול חתימת ההסכם יאפשר לעדכן את הסכם המסגרת, כל עוד לא הוגדרו הזמנות עבודה מכוחו, וכן כי הפעולה של ביטול חתימה אפשרית רק אם למשתמש יש הרשאת פעולה מסוג “עדכון חוזה נעול”.
ללחוץ על “אישור”:

heskem-misgeret-hadash-48

מרגע שבוטלה חתימת ההסכם ניתן לערוך שינויים בסעיפי ההסכם ובהגדרות החוזה. לאחר עריכת השינויים יש לחזור ולבצע את הפעולה של חתימת ההסכם כדי להגן עליו מפני שינויים וכדי לאפשר למשתמשים ליצור הזמנות עבודה מכוחו.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

השלב הבא: הגדרת הזמנת עבודה המבוססת על הסכם מסגרת ארגוני

השלב הקודם: הגדרת תנאי החוזה של הסכם המסגרת

חזרה לתוכן העניינים

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *