רשת בנארית

 • שכחתי את הסיסמה

 • שליחת הודעה

 • דואר יוצא – מעקב אחר קריאת הודעות והורדת קבצים מצורפים על ידי הנמענים

 • איך מסירים ומוסיפים נמענים לאחר ששלחת את ההודעה?

 • העלאת תוכניות

 • עדכון תוכנית

 • מסמכי פרויקט – העלאה, עדכון ואיתור מסמכים

 • יידוע משתתפים תוך כדי העלאת תוכנית או מסמך

 • הצגה/הסתרה של עמודות לא הכרחיות בהעלאת תוכנית או עדכון גרסה

 • יצירת הזמנה חדשה – הזמנת פלוט ממכון העתקות – הסבר למתכנן

 • הזמנות ממכוני העתקות: אישור ההזמנות ובקרה כספית עליהן – הסבר למנהל הפרויקט

 • הזמנת פלוטים של תוכניות ברשת בנארית – הסבר למכון ההעתקות

 • מעקב אחר סטטוס הטיפול בהזמנה

 • הגבלת מחיר הזמנה – בקרה של מנהל הפרויקט על הזמנות ממכוני העתקות

 • עדכון סטטוס הטיפול בהזמנה על ידי מכון ההעתקות

 • שכפול הזמנה

 • זיהוי אוטומטי של מספר הדפים בהזמנת חוברת

 • השוואה בין גרסאות של תוכניות

 • יצירת סיכום דיון חדש, הוספת סעיפים והגדרת משימות

 • יצירת משימה

 • יצירת משימת בת

 • עיון במשימות

 • מיון המשימות

 • חיווי על משימה חדשה ועל הערה חדשה במשימה

 • איתור משימות לפי שיוך לנושא/מבנה, לפי אחראי לביצוע ופרמטרים נוספים

 • הגדרת דחיפות אישית למשימה

 • הוספת הערה למשימה

 • שינוי סטטוס המשימה

 • יומני עבודה – כללי

 • הגדרת יומן עבודה

 • הזמנת משתתף חדש תוך כדי הגדרת יומן עבודה

 • עיצוב יומן העבודה

 • בקשות לאישור

 • הוספת דיווח ליומן עבודה

 • תיבת הצעד הבא

 • חתימה על יום ביומן העבודה

 • הוספת הערה לדיווח

 • התנגדות לדיווח או להערה

 • אישור דיווח או הערה

 • העלאת תמונות ליומן העבודה

 • איתור מידע ביומן העבודה

 • הפקת דוח פעילות

 • איך חוסמים קובץ שצירפת להודעה?

 • דואר נכנס – עיון בהודעות שנשלחו אליך

 • דואר נכנס – סימון הודעות בדגל להמשך מעקב וטיפול

 • דואר נכנס – מיון הודעות

 • הצגת רשימת ההודעות ללא משימות והערות

 • מענה לשולח ההודעה בלבד

 • מענה אל שולח ההודעה ואל כל הנמענים המכותבים לה

 • העברת הודעה שהתקבלה למשתתפים אחרים (forward)

 • הורדת קובץ שצורף להודעה

 • הסתרת הודעות

 • חיפוש הודעות

 • הגדרת נושאים ומתן הרשאות קריאה/כתיבה לנושאים

 • הגדרת מבנים ומתן הרשאות קריאה/כתיבה למבנים

 • צפייה ברשימת משתתפים המשויכים לתפקיד

 • קישור ללשונית הרשאות התפקיד ממסך הרשאות המשתתף

 • הצגת סוג התפקיד והתפקיד ברשימת המשתתפים

 • יצירת קיצור דרך לרשת בנארית וליומני עבודה בנייד או בטאבלט

 • רשת בנארית – מבוא