חשבונות (קטגוריה משנית)

 • כתב כמויות וחשבונות – התחלה מהירה

 • כתב כמויות וחשבונות – קורס וידאו למשתמשים חדשים

 • כתב כמויות וחשבונות – הסבר תמציתי

 • הגדרת חוזה

 • הגדרת מקדמה

 • קליטת תקבול ממזמין העבודה ושיוך חשבון לתקבול

 • הגדרת חשבון והזנת נתוני ביצוע

 • הפקת דוח חשבון

 • הוצאת תשלום לקבלן משנה ושיוך חשבון הקבלן לתשלום

 • הגדרת חוזה וחשבון חדש, הקלדת כמויות ביצוע והפקת דוח חשבון (סרטון וידאו)

 • שינוי ב-% תשלום בעמודת כמות נוכחית

 • הצבת סכום בשורה “פחות מצטבר בחשבון קודם”

 • הצבת סכום – איפה לבצע את ההצבה?

 • ביטול הנחה/התייקרות לפרק מסוים – סימון סעיפים יוצאי דופן

 • החזר אוטומטי של עכבון בסעיפים, פרקים או מבנים שהוגדרו כגמורים

 • הקלדת כמויות מוגשות ומאושרות והפקת דוח מוגש מול מאושר

 • מופיע סימן קריאה לצד המחיר בחשבון אחרי עדכון המחיר בכתב הכמויות, מה עושים?

 • הפקת דוח לקובץ PDF

 • הדפסת לוגו גרפי בדוח כתב כמויות או חשבון

 • הגדרת לוגו גרפי להדפסה בדוחות

 • עדכון מחיר חוזה – כשאין כמות ביצוע נוכחית בסעיף בחשבון האחרון, המחיר הישן יישמר כברירת מחדל

 • עדכון מחיר חוזה – מחיר החוזה המעודכן חל על כל הכמות המצטברת בסעיף

 • מחיר יחידה מיוחד (עם סימן קריאה) בדוח חשבון לא מצטבר בעקבות עדכון מחיר חוזה

 • אחוז תשלום בדוח חשבון לא מצטבר

 • חישוב אחוז תשלום מצטבר משוקלל

 • עדכון מחיר חוזה

 • עדכון מחיר של סעיף חריג

 • סעיף לא לסיכום בחשבון

 • כתב כמויות פאושלי וחשבון פאושלי בבנארית פרו

 • יבוא חשבון (סיומת hbn)

 • יצוא חשבון

 • עדכון מדדים ומטבעות מהאינטרנט

 • איך מגדירים הנחה כללית?

 • יצוא חשבון ממסמך מבוסס קטלוג משהב”ט

 • איך מציגים בדוח את תיאור הסעיף המלא

 • הוספת סעיפים חריגים (עבודות נוספות – פרק 99) לחשבון החלקי

 • כותרות פרטיות בדוח

 • הוספה או הסרה של עמודות בדוח – מחולל דוחות

 • דוחות פרטיים/משותפים – כתב כמויות וחשבונות

 • איך להציג בדוח החשבון את עמודת כמות חוזה?

 • יצוא חשבון לאקסל

 • איך להסיר מהריכוז של דוח החשבון את השורה “עבודות מעל כמות חוזה”

 • הפחתת חשבון קודם בחשבון מס’ 1

 • דוח חשבון שמציג רק סעיפים עם כמות ביצוע נוכחית (חשבון לא מצטבר)

 • פרמטרים להעברת כמויות מדפי חישוב אל החשבון

 • העברת כמויות מוגשות מהחשבון הקודם

 • כמויות בפועל מול המזמין

 • הקטנת אחוז העכבון או ביטול העכבון לפני החשבון הסופי

 • איך מגדירים עכבון בחוזה?

 • איך מגדירים הפחתה בחוזה?

 • הגדרת סטטוסים מותאמים אישית לחשבונות לצורך סבב חתימות

 • בנארית פרו – קיזוז רכש

 • איך להגדיר הפחתה (או תוספת) לחשבון מסוים?

 • תאריך הדפסת חשבון בבנארית

 • במסך קיזוז רכש בחשבונות – עמודת סך רכש מוזמן

 • העתקת כמויות חוזה לכמויות ביצוע

 • קביעת אחוז תשלום גורף בחשבון

 • בניסיון להגדיר חשבון סופי – התרעה על רכש שצריך לקזז מהקבלן

 • איך מגדירים חוזה עם התייקרות?

 • הדפסה ברצף של דוח כתב כמויות או חשבון