כתב כמויות (קטגוריה משנית)

 • כתב כמויות וחשבונות – התחלה מהירה

 • כתב כמויות וחשבונות – קורס וידאו למשתמשים חדשים

 • כתב כמויות וחשבונות – הסבר תמציתי

 • איך מגדירים פרויקט חדש?

 • איך יוצרים כתב כמויות חדש?

 • עריכת כתב כמויות – כפתור המצבים: עיון בלבד, עדכון, הוספה

 • העתקת סעיפים מקובץ אחר (או מאותו קובץ)

 • ספריית סעיפים ארגונית כמקור להעתקת סעיפים

 • העתקת סעיפים מספריית סעיפים ארגונית

 • הוספת סעיף הערה בכתב הכמויות

 • הפקת דוח של כתב כמויות

 • הפקת דוח לקובץ PDF

 • הדפסת לוגו גרפי בדוח כתב כמויות או חשבון

 • הגדרת לוגו גרפי להדפסה בדוחות

 • הוספת יזם/מזמין עבודה

 • איך יוצרים מסמך מבוסס קטלוג מע”צ

 • איך יוצרים מסמך מבוסס קטלוג משהב”ט?

 • העתקת סעיפים מקובץ מבוסס קטלוג לקובץ אחר מבוסס קטלוג

 • יבוא קובץ אקסל עם מספרים קטלוגיים של מע”צ או משהב”ט

 • שכפול קובץ

 • שינוי מספור הסעיפים – קביעת שיטת מספור שונה לכתב הכמויות

 • איך מוסיפים מבנים לכתב כמויות?

 • יצוא כתב כמויות לאקסל דרך תוכנת התמחיר

 • מספור מחדש של סעיפים

 • כתב כמויות פאושלי וחשבון פאושלי בבנארית פרו

 • עריכת כתב כמויות באנגלית בתוכנת בנארית פרו

 • איך מגדירים הנחה כללית?

 • מחיקת הנחה כללית – בנארית פרו

 • הגדרת הנחה לפרק או תוספת לפרק בכתב כמויות

 • פעולות מיוחדות במחירים – הגדלת מחירים או הקטנת מחירים בכל העבודה

 • פעולות מיוחדות במחירים – הגדלת מחירים או הקטנת מחירים בפרק מסוים

 • איך משנים את המחירים בכתב הכמויות בצורה גורפת?

 • הגדלה והקטנה של מחירי יחידה בכתב הכמויות – הסבר על הפרשי עיגול

 • הפרשי עיגול

 • הנחת עיגול בדוח של כתב כמויות

 • סימון סעיפים לא לסיכום

 • סעיף כלול במחיר – סימון סעיפים

 • כותרות פרטיות בדוח

 • הפקת דוח מכרז ללא מחירים מתוך כתב כמויות

 • דוחות פרטיים/משותפים – כתב כמויות וחשבונות

 • הדפסה ברצף של דוח כתב כמויות או חשבון

 • השוואת כתב כמויות לספריית סעיפים

 • שינוי שם העבודה – בנארית 10

 • שכפול קובץ – בנארית 10