הוצאת תשלום לקבלן משנה ושיוך חשבון הקבלן לתשלום

כדי להוציא תשלום לקבלן משנה ולשייך את החשבון של הקבלן לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שבגינו רוצים להוציא את התשלום לקבלן נמצא בסטטוס “אושר”.

אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא:

א. במסך החשבונות ללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “סטטוס החשבון”:

bakara-kaspit-klitat-takbul-shiyukh-heshbon-001

ב. בחלונית שנפתחת לסמן את האפשרות “אושר” וללחוץ על הכפתור “אישור”:

bakara-kaspit-klitat-takbul-shiyukh-heshbon-002

שימו לב: כדי שניתן יהיה להעביר את החשבון לסטטוס “אושר”, התוכנה מחייבת שנתוני העבודה יהיו מוזנים. אם קופצת הודעה על כך שיש להשלים נתוני עבודה הכרחיים, יש להיכנס אל מסך נתוני העבודה באמצעות לחיצה על הכפתור “נתוני חוזה”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-001

לעבור אל הלשונית “נתוני עבודה”, ולהזין בשדות “מזמין”, “אתר” ו”קבלן” את הפרטים הרלוונטיים לחוזה מול קבלן המשנה:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-013

2. ללחוץ בצד שמאל למטה על כפתור הבית כדי לחזור למסך הראשי של התוכנה:

bakara-kaspit-klitat-takbul-shiyukh-heshbon-005

3. במסך הראשי, לגשת לתפריט “בקרה כספית” ולבחור בפקודה “תשלומים לספקים וק.מ.”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-003

4. נפתחת חלונית “חתך תשלומים”. ללחוץ על “ביצוע”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-004

5. נפתח החלון “תשלומים לספקים וק.מ.”. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “הוספת תשלום”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-005

6. נפתחת החלונית “הוספת תשלום”. יש למלא את פרטי התשלום בהתאם להנחיות הבאות:

– בשדה “תשלום ל” לבחור מהרשימה את קבלן המשנה שהתשלום מיועד אליו. כדי שניתן יהיה לשייך את החשבון של הקבלן לתשלום, יש לבחור באותו קבלן שמופיע בנתוני העבודה בחוזה שבו הגדרנו את החשבון מול הקבלן.
– בשדה “זהוי תש בהנה”ח” יש להזין את מספר הצ’ק, או מספר אסמכתא לזיהוי התשלום במערכת הנהלת החשבונות.
– בשדה “ת. תשלום בפועל” יש להזין את התאריך שבו מבצעים את התשלום בפועל. אם התשלום הוא בצ’ק, אז תאריך התשלום בפועל הוא תאריך מסירת הצ’ק.
– בשדה “ת. פרעון מתוכנן” יש להזין את תאריך הפרעון המתוכנן שרשום על הצ’ק, ואם זו העברה בנקאית את התאריך שבו בוצעה ההעברה.
– בשדה “ת. פרעון בפועל” – אם התשלום הוא צ’ק וזמן הפרעון שלו עתידי, יש להשאיר את השדה הזה ריק עד אשר ייפרע הצ’ק בפועל. רק במועד הפרעון בפועל של הצ’ק להזין את התאריך שבו נפרע הצ’ק.
– לגבי סכום התשלום: ניתן להזין את סכום התשלום בשדה “תשלום לפני מע”מ” ואז התוכנה תוסיף את המע”מ ותחשב את סכום התשלום כולל מע”מ, או לחילופין ניתן להזין את סכום התשלום בשדה “תשלום כולל מע”מ” ואז התוכנה תחלץ את המע”מ ותחשב את סכום התשלום לפני מע”מ.
הנה כך נראית שורת התשלום לאחר מילוי פרטי התשלום:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-006

10. כעת נשייך לתשלום את החשבון. ללחוץ על הכפתור “שיוך חשבונות”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-007

11. התוכנה מחפשת את החשבונות המאושרים של קבלן המשנה שעבורו מוציאים את התשלום, ומקפיצה את כל החשבונות שמצאה. ברשימת החשבונות יש לסמן את החשבון שאותו רוצים לשייך לתשלום, וללחוץ על “בחירה”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-008

12. אם סכום התשלום מכסה את סכום החשבון במלואו, סטטוס החשבון יעבור אוטומטית ל”שולם”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-009

13. וגם במסך החשבונות של הקבלן נראה שהחשבון בסטטוס “שולם”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-010

14. מתוך מסך החשבונות של הקבלן, ניתן לעיין בסכום ששולם לחשבון באמצעות לחיצה על הכפתור “תשלומים”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-011

15. במסך התשלומים מוצג סכום החשבון, הסכום ששולם, וההפרש לתשלום. בדוגמה הבאה, כיוון שהחשבון שולם במלואו, ההפרש לתשלום הוא 0:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-012

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *