ניהול משאבים

 • ניהול משאבים – התחלה מהירה

 • ניהול משאבים: מבוא – סקירה של הנושאים הנלמדים בקורס

 • ניהול משאבים: הזנת נתוני תשתית – הוספת אתרים ומבנים

 • ניהול משאבים: הזנת נתוני תשתית – הוספת ספקים

 • ניהול משאבים: הזנת נתוני תשתית – הוספת פריטים למחירון ספק

 • ניהול משאבים: הזנת נתוני תשתית – יבוא מחירון ספק מקובץ אקסל

 • ניהול משאבים: הוספת הזמנת רכש מספק

 • ניהול משאבים: הוספת לוגו חברה גרפי להזמנת רכש

 • ניהול משאבים: עיצוב הזמנת רכש

 • ניהול משאבים: הדפסה של הזמנת רכש

 • ניהול משאבים: דיווח אספקה לפי הזמנת רכש (קליטת תעודת משלוח)

 • ניהול משאבים: קליטת חשבון מרכז לאספקה (חשבונית ספק) ושיוך אספקה לחשבון

 • ניהול משאבים: הוצאת תשלום לספק ושיוך חשבון הספק לתשלום

 • ניהול משאבים – תרשים זרימה

 • סגירת הזמנת רכש שסופקה חלקית

 • שכפול הזמנת רכש

 • קליטת אספקה עבור הזמנת רכש ישירות ממסך הזמנות רכש

 • קליטת אספקה בכמות שחורגת מהכמות שהוזמנה

 • תעודת החזרה לספק

 • העברה בין אתרים

 • חשבונית זיכוי מספק

 • חשבון מרכז לאספקה ללא שורות אספקה משויכות מופיע כהוצאה בדוח התחייבויות ויתרות

 • קיבוץ דוחות ניהול משאבים לפי חודשים

 • משאב תקציבי לעומת משאב רכש – משאב אב ומשאבים בנים

 • בנארית פרו – קיזוז רכש

 • במסך קיזוז רכש בחשבונות – עמודת סך רכש מוזמן

 • בניסיון להגדיר חשבון סופי – התרעה על רכש שצריך לקזז מהקבלן

 • איך מייבאים תנועות הנה”ח לחשבשבת לאחר שיוצאו מבנארית פרו

 • מהדורה 4.11.0 – תמצית השינויים והתוספות בתפריטים ובדוחות