ניהול משאבים – התחלה מהירה

הוספת ספק

במסך הראשי של בנארית, להיכנס לתפריט “נתוני תשתית” > “שותפים עסקיים” > “ספקים”:

03-hosafat-sapak-001

נפתחת רשימת הספקים. יש ללחוץ בסרגל הכלים העליון על כפתור ההוספה (הפלוס) ולהוסיף בשורה חדשה את פרטי הספק (השדה ח.פ הוא שדה חובה). הוספת אתר במסך הראשי של בנארית להיכנס לתפריט “נתוני תשתית” > “אתרים ומבנים”:

02-hosafat-atar-001

נפתחת רשימת האתרים. ללחוץ בסרגל הכלים העליון על כפתור ההוספה (הפלוס) – מופיעות שתי אפשרויות: הוסף אח/הוסף בן. אם רוצים להוסיף אתר, לבחור “הוסף אח”. אם רוצים להוסיף מבנה (תת-אתר תחת אתר קיים), לבחור “הוסף בן”. בשורה החדשה שמתווספת יש להקליד את שם האתר/מבנה. יצירת הזמנת רכש במסך הראשי של בנארית להיכנס לתפריט “ניהול משאבים” > “הזמנות רכש”:

06-hosafat-hazmanat-rekhesh-001

במסך “הזמנות רכש” ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על “הוספת הזמנה”. בחלונית “הוספת הזמנה” יש להזין את כותרת ההזמנה: לבחור ספק מהרשימה, תאריך הזמנה, את הפרויקט והאתר אליהם מיועדת האספקה (האתר אינו שדה חובה), ותאריך אספקה מתוכנן. ניתן להגדיר גם אחוז הנחת הזמנה ולהוסיף הערה:

06-hosafat-hazmanat-rekhesh-004

(אם הפרויקט שאליו מיועדת האספקה עדיין לא הוגדר, יש להגדירו בהתאם להסבר הזה.) ללחוץ בסרגל הכפתורים התחתון על “הוספת פריט להזמנה”. מתחת לשורת כותרת ההזמנה נפתחת שורה להקלדת הפריט המוזמן. אם הפריט קיים במחירון הספק יש לבחור אותו בשדה “פריט”. אם הפריט לא קיים במחירון הספק, יש למקם את הסמן בשדה “מקט ספק” וללחוץ על כפתור המשקפיים:

06-hosafat-hazmanat-rekhesh-011

נפתחת חלונית של מחירון הספק. ללחוץ בסרגל הכלים העליון על כפתור ההוספה (הפלוס) ולהוסיף למחירון הספק את הפריט שרוצים להזמין. לסיום ללחוץ על “בחירה”:

Nihul_Mashabim-quick-start-001

הפריט מתווסף להזמנה. להקליד בעמודה “כמות” את הכמות המוזמנת. כדי להוסיף פריט נוסף להזמנה, ללחוץ על “הוספת פריט להזמנה” ולחזור על הפעולות שהוסברו. שימו לב: במקום להקליד את הפריטים למחירון הספק, ניתן לייבא את המחירון מאקסל. הדפסת הזמנה/הפקת קובץ PDF במסך “הזמנות רכש” לסמן את הזמנת הרכש שרוצים להדפיס, וללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על “הפקת הזמנה”:

07-arikha-hadpasa-hazmanat-rekhesh-002

בחלונית שמציגה את רשימת המדפסות, לבחור במדפסת הרצויה או במדפסת PDF אם רוצים להפיק קובץ PDF. נפתחת חלונית של תצוגה מקדימה. יש ללחוץ למעלה על הכפתור הפקת התדפיס:

07-arikha-hadpasa-hazmanat-rekhesh-004

אם בחרנו להפיק לקובץ PDF תיפתח חלונית של שמירת קובץ. ניתן להוסיף לוגו גרפי להזמנת הרכש, בהתאם להסבר הזה. דיווח אספקה כדי שניתן יהיה לדווח אספקה בגין הזמנת רכש, יש לעדכן תחילה את הסטטוס של ההזמנה ל”מאושר” או “נשלח”. ברשימת הזמנות הרכש יש ללחוץ לחיצה ימנית בעכבר על ההזמנה הרלוונטית ולבחור “עדכון”. נפתחת חלונית “עדכון הזמנה”. בשדה “סטטוס הזמנה” לבחור “מאושר” או “נשלח” ולאחר מכן לסגור את חלונית העדכון:

08-divuakh-aspaka-teudat-mishloakh-003

כאשר ההזמנה הרלוונטית מסומנת, ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על “דווח אספקה”:

08-divuakh-aspaka-teudat-mishloakh-006

נפתחת חלונית “הוספת תעודת דווח”. יש להזין את הכותרת של תעודת דיווח האספקה בהתאם לתעודת המשלוח: לבחור את הספק, להקליד את מספר תעודת המשלוח, ולבחור את מאשר האספקה. ניתן לעדכן את תאריך תעודת המשלוח ותאריך האספקה. לאחר מילוי הכותרת של תעודת הדיווח, יש ללחוץ על הכפתור “בחירת שורות הזמנה”:

08-divuakh-aspaka-teudat-mishloakh-009

נפתחת חלונית “בחירת שורות הזמנה לדיווח אספקה”. יש לסמן ב-V כל פריט שסופק וללחוץ על “בחירה”:

08-divuakh-aspaka-teudat-mishloakh-010

הפריטים שסומנו מתווספים לתעודת הדיווח. אם יש פריטים שלא סופקו במלואם, ניתן להזין את הכמות שסופקה בפועל בעמודה “כמות מסופקת”:

08-divuakh-aspaka-teudat-mishloakh-011

חשבון מרכז לאספקה ושיוך אספקה לחשבון במסך הראשי של בנארית להיכנס לתפריט “ניהול משאבים” > “חשבונות מרכזים לאספקה”:

09-heshbon-merakez-leaspaka-001

נפתחת חלונית “חתך שורות”. ללחוץ על “ביצוע”. במסך “חשבונות מרכזים לאספקה” ללחוץ בסרגל הכפתורים על “הוספת ח-ן ושיוך”:

09-heshbon-merakez-leaspaka-003

בחלונית “הוספת ח-ן מרכז” יש להזין את פרטי כותרת החשבון המרכז בהתאם לחשבונית הספק: פרויקט, אתר, ספק, זיהוי ח-ן מרכז, תאריך הח-ן המרכז, וסכום הח-ן לפני מע”מ:

09-heshbon-merakez-leaspaka-005

ללחוץ בסרגל הכלים העליון על כפתור השמירה “אישור עדכון”:

09-heshbon-merakez-leaspaka-007

ללחוץ בסרגל הכפתורים התחתון על “שיוך אספקה”:

09-heshbon-merakez-leaspaka-006

לסמן ב-V כל שורת אספקה שרוצים לשייך לחשבון המרכז, וללחוץ למטה על “בחירה”:

09-heshbon-merakez-leaspaka-008

הוצאת תשלום לספק כדי להוציא תשלום לספק, יש להעביר תחילה את החשבון המרכז של הספק לסטטוס “אושר”. יש להיכנס למסך “חשבונות מרכזים לאספקה”:

bakara-kaspit-tashlum-sapak-shiyukh-heshbon-001

נפתחת חלונית “חתך שורות”. ללחוץ על “נקה הכל” כדי להסיר את כל הקריטריונים של החתך ולאחר מכן לבחור בשדה “ספק” את הספק שרוצים להוציא לו את התשלום, וללחוץ על “ביצוע”:

bakara-kaspit-tashlum-sapak-shiyukh-heshbon-004

ברשימת החשבונות המרכזים של הספק, לסמן את החשבון המרכז שרוצים לאשר וללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על “עדכון ח-ן מרכז”:

bakara-kaspit-tashlum-sapak-shiyukh-heshbon-003

בעמודה “סטטוס הח-ן המרכז” לבחור “אושר” ולסגור את החלונית:

bakara-kaspit-tashlum-sapak-shiyukh-heshbon-005

כעת, לאחר שהחשבון המרכז של הספק אושר לתשלום, יש להוציא את התשלום. במסך הראשי של בנארית להיכנס ל”בקרה כספית” > “תקבולים ותשלומים” > “תשלומים לספקים וק.מ”:

Nihul_Mashabim-quick-start-002

בחלונית “חתך תשלומים” ללחוץ על “ביצוע”. במסך “תשלומים לספקים וק.מ” ללחוץ בסרגל הכפתורים השמאלי על “הוספת תשלום”:

bakara-kaspit-tashlum-kablan-mishne-shiyukh-heshbon-005

בחלונית “הוספת תשלום” להזין את פרטי התשלום: מי הספק שמשלמים לו, זיהוי התשלום, תאריך התשלום (תאריך תשלום בפועל ותאריך פרעון) וסכום התשלום:

bakara-kaspit-tashlum-sapak-shiyukh-heshbon-007

כעת נשייך לתשלום את החשבון המרכז של הספק (החשבונית שבגינה הוצא התשלום). ללחוץ על הכפתור “שיוך חשבונות”:

bakara-kaspit-tashlum-sapak-shiyukh-heshbon-008

מופיעה רשימת החשבונות המאושרים של הספק. לסמן את החשבון שרוצים לשייך, וללחוץ על “בחירה”:

bakara-kaspit-tashlum-sapak-shiyukh-heshbon-010

לקורס המלא על ניהול משאבים למשתמשים חדשים לחצו כאן.  

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *