הגדרת תקציב עבודה שנתי ושיוך עבודות לסעיפים תקציביים

1. ראשית, נגדיר חלוקה עקרונית לסעיפים תקציביים, שתשמש כספרייה של סעיפים תקציביים שמהם נוכל להרכיב בהמשך תקציב לשנת עבודה מסוימת:
(א) בתפריט “נתוני תשתית” > “מחירונים וספריות” > בחר “סעיפים לתקציב שנתי”.
(ב) כדי להגדיר סעיף תקציבי חדש, לחץ על כפתור ההוספה (הכפתור עם הפלוס) > הקלד מספר סעיף תקציבי ותאור סעיף תקציבי.
(ג) כדי להגדיר תת-סעיף לסעיף תקציבי, עמוד על הסעיף התקציבי, לחץ לחיצה ימנית בעכבר > הוספה >
בחר “הוסף בן” והקלד את מספר תת-הסעיף התקציבי ואת תאורו.

2. כעת נגדיר תקציב ספציפי לשנת עבודה מסוימת על ידי בחירת סעיפים תקציביים מתוך ספריית הסעיפים שהגדרנו בנתוני התשתית:
(א) בתפריט “בקרה כספית” > בחר “תקציב עבודות שנתי”.
(ב) בחלונית “בחירת שנת התקציב” הקלד את שנת התקציב ולחץ על “ביצוע”.
(ג) לחץ על “בחירת סעיף” בסרגל הכפתורים השמאלי.
(ד) סמן את הסעיף התקציבי הרצוי (או תת-סעיף) ולחץ על “בחירה”.
(ה) עבור למצב “עדכון” (F2 במקלדת), וקבע בשדה “סכום התקציב” את הסכום שמוקצה לסעיף/תת-סעיף שבחרת.

3. כעת נרצה לשייך עבודות לסעיפים תקציביים כדי שנוכל לדעת באמצעות הדוחות הכספיים מהם היקפי העבודות וסכומי הביצוע המשויכים לסעיף תקציבי מסוים.
כדי לשייך עבודה לסעיף תקציבי: במסך “קבצי בנארית לעבודה” עמוד על קובץ שאתה רוצה לשייך לסעיף תקציבי. לחץ על “כתב כמויות” בסרגל הכפתורים השמאלי. מתוך המסך של כתב הכמויות לחץ בצד שמאל למעלה על הכפתור “העבודה” > בשדה “תקציב” לחץ על כפתור העיון (…), בחר את הסעיף התקציבי הרצוי, ולחץ על “בחירה” ואחר כך על “אישור” בצד ימין למטה.

4. כדי לראות את היקפי העבודות וסכומי הביצוע על פי השיוך לסעיפים התקציביים נפנה לדוחות של הבקרה הכספית.
(א) היכנס ל”בקרה כספית” > אל קבוצת הדוחות “חשבונות ביצוע” > בחר “כללי”.
(ב) לחץ על הכפתור “בחירת עמודות” והוסף את העמודה “מספר תקציב העבודה”.
(ג) קבץ את הדוח על פי העמודה “מספר תקציב העבודה”. כעת הסכומים בדוח (היקפי עבודה וסכומי ביצוע) מוצגים בחלוקה לפי סעיפים תקציביים.
================================================================

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *