השוואה יחסית למינימום/ממוצע או יחסית לאומדן/להצעה של קבלן מסוים

כאשר מפיקים דוח של השוואת הצעות קבלנים, ברירת המחדל היא להציג השוואת מחירים “רגילה”:

01-hashvaat-mehirim-regila

בהשוואת מחירים רגילה אין אינדיקציה של סטייה באחוזים, אלא מצוין רק מהו מחיר המינימום ומחיר המקסימום.
אפשר להפיק גם השוואת מחירים יחסית לממוצע/למינימום להצעת האומדן או יחסית להצעה כלשהי שנבחר. ואז,
בכל עמודה יוצג האחוז שמהווה ההצעה יחסית לעוגן שקבענו.

לדוגמה, אני אסמן את האפשרות של השוואת מחירים יחסית למינימום:

01-hashvaat-mehirim-yahasit-laminimum00

ובדוח נראה כך:

01-hashvaat-mehirim-yahasit-laminimum

לגבי סעיף 01.1.010 רואים שהמחיר שדני נתן (110) מהווה 122% ממחיר המינימום שהוא 90 – כלומר סטייה של 22% ממחיר המינימום.
בסעיף 01.1.020 המחיר שמיכאל נתן (370) מהווה 206% אחוז ממחיר המינימום שהוא 180 – כלומר סטייה של 106% ממחיר המינימום.
בסעיף 01.1.030 המחיר שיוסי נתן (90) מהווה 164% ממחיר המינימום שהוא 55 – כלומר סטיה של 64% ממחיר המינימום.
בשורה התחתונה של תת-הפרק שמוצג בדוח, ניתן לראות שההצעות של דני ויוסי מהוות 120% מעמודת המינימום (כלומר, גדולות ב-20% מהמינימום), ואילו ההצעה של מיכאל מהווה 174% מעמודת המינימום (כלומר גדולה ב-74% מהמינימום).
כאשר מפיקים השוואת מחירים יחסית לעמודת המינימום, עמודת המינימום מהווה את ה-100% שאליו התוכנה משווה את כל יתר ההצעות.

באותו אופן שתואר לעיל, ניתן להפיק השוואת מחירים גם יחסית לעמודת הממוצע:

01-hashvaat-mehirim-yahasit-lamemutza

כדי להפיק את השוואת המחירים יחסית לאומדן או יחסית להצעה ספציפית של קבלן כלשהו, יש לסמן את האפשרות “יחסית להצעה 0”:

02-yahasit-lehatzaa-0

נפתחת חלונית ובה רשימה של כל ההצעות, לרבות הצעת האומדן (אם היא קיימת). יש לבחור את ההצעה שיחסית אליה רוצים להשוות את יתר ההצעות (ההצעה שתיבחר תהווה את ה-100%), ואז ללחוץ על “בחירה”. בדוגמה הבאה, אני בוחר את הצעת האומדן בתור ההצעה שאליה אני רוצה להשוות את יתר ההצעות:

02-yahasit-lehatzaa-1-omdan

וכעת, כאשר אציג את דוח השוואת ההצעות נראה כך:

02-yahasit-lehatzaa-1-omdan02

בסעיף 01.1.010 המחיר של מיכאל (90) מהווה 113% ממחיר האומדן (80), כלומר גבוה ב-13% מהאומדן.
בסעיף 01.1.020 המחיר של דני (230) מהווה 115% ממחיר האומדן (200), כלומר גבוה ב-15% מהאומדן.
בשורה התחתונה של תת-הפרק שמוצג בדוח, ההצעות של דני ויוסי מהוות 115% מהאומדן, כלומר גבוהות ב-15% מהאומדן, ואילו ההצעה של מיכאל מהווה 167% מהאומדן, כלומר גבוהה ב-67% מהאומדן.

העובדה שהאומדן בדוח הנ”ל מהווה את ה-100% לא מוצגת, כי אין בעמודה די מקום להציג גם את החיווי “ל.מ.ש.” שמשמעו שעמודת האומדן לא משתתפת בהשוואה, וגם את החיווי 100%.

דוגמה נוספת, הפעם אבחר לערוך את השוואת המחירים יחסית להצעה של דני:

03-yahasit-lehatzaa-2

ובדוח נראה כך:

03-yahasit-lehatzaa-202

רואים שבכל הסעיפים, המחירים בהצעה של הקבלן דני מהווים את ה-100%, כלומר זו ההצעה שאליה אנחנו משווים את יתר ההצעות.
בסעיף 01.1.010 המחיר שנתן יוסי (120) מהווה 109% מהמחיר שנתן דני (110), כלומר גבוה ב-9% מהעוגן שקבענו.
בסך הכל בתת-הפרק שמוצג בדוח רואים שההצעה של מיכאל (239,500) מהווה 146% מההצעה של דני שמהווה את ה-100%, כלומר ההצעה של מיכאל גבוהה ב-46% מההצעה של דני.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *